บริษัท ทีทีจี ค้าเหล็กและวัสดุก่อสร้าง จำกัด

จัดจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง อุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจร

a variety of different types of steel pipes and pipes
a variety of different types of steel pipes and pipes

วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง อุตสาหกรรมก่อสร้าง

วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง อุตสาหกรรมก่อสร้าง

หมวดท่อ PVC/พลาสติก

หมวดเครื่องมือเกษตรใช้งานกับดิน

หมวดอุปกรณ์การเกษตรอุตสาหกรรม

หมวดวัสดุก่อสร้าง

หมวดเหล็ก

หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้า

หมวดเครื่องมือเกษตรใช้งานกับดินกับพืช

ด้านการบริการ

หมวดด้านการบริการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตร

หมวดด้านก่อสร้าง อาคารโกดังคลังสินค้า

หมวดด้านสิ่งก่อสร้างไฟฟ้า ประปา งานโครงสร้าง

สินค้าและบริการของเรา

  • จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับโครงการต่างๆ

  • อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน อุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม อุปกรณ์ไฟฟ้าบ้านเรือน

  • .จำหน่ายวัสดุการเกษตร เราให้บริการครบวงจรแบบสมบูรณ์ เพื่อพัฒนาวงธุรกิจการก่อสร้างและการเกษตรสำหรับโครงการต่างๆ