เกี่ยวกับเรา

TTG FACTORY เป็นบริษัทที่จัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและวัสดุการเกษตร โดยมุ่งเน้นให้บริการครบวงจรและมีคุณภาพสูงราคาถูก เพื่อสนับสนุนในการพัฒนาธุรกิจการก่อสร้างและการเกษตรในโครงการต่างๆ

black and silver claw hammer beside red and black hand tool
black and silver claw hammer beside red and black hand tool

หลักการของเรา

เราให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้าที่เราจำหน่าย และมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับเครื่องมือการเกษตรและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูงที่สุด

ราคาที่เหมาะสม

บริการครบวงจร

คุณภาพสูง

เราให้บริการครบวงจรทั้งในด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าและวัสดุการเกษตร เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ครอบคลุมและสะดวกสบาย

เรามุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับอุปกรณ์ไฟฟ้าและวัสดุการเกษตรที่มีคุณภาพดี โดยมีราคาที่เหมาะสมและคุ้มค่า

นางสาวปาณิสา รักสัตย์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีจี ค้าเหล็กและวัสดุก่อสร้าง จำกัด